Dynamické dlouhodobé portfolio (+ 10 let)

PRO KOHO JE ŘEŠENÍ VHODNÉ:

  • Hledají dlouhodobé vysoké zhodnocení
  • Zaměřují se na reálná nejvýnosnější aktiva
  • Jsou schopni ustát krátkodobé výkyvy portfolia
  • Nespoléhají na jednu banku nebo investičního správce
  • Chtějí to nejlepší z Čech i zahraničí
  • Doporučený investiční horizont 10 let a více
Poradit se a sjednat

Základní informace

Nejnižší 3 letý výnos (2000):                 -4,69 % p.a.

Nejnižší 5 letý výnos (2000):                 1,57 % p.a.

Průměrný výnos očištěný o inflaci:      6,51 % p.a.

Počet let v poklesu:                                  4 z 21 let

Očekávaný výnos:                                    cca. 6 - 8 % p.a.

 

Minimální investice:                               100 tis. Kč

 

Chcete dále…

Vědět, jak investovat v jednotlivých letech?

...nebo sjednat investici?

*   Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích.

Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách investičního zprostředkovatele, kterého webový portál PortfolioMat využívá a naleznete je v centrumu nápovědy.