Akcie rozvíjející se trhy

Akcie rozvíjejících se trhů mají vysokou výnosnost za cenu vyššího rizika.

Primárně by Vaše akciová investiční strategie měla být postavena na fondech, které kupují akcie velkých firem hlavně v USA a poté i Evropě.

Akcie rozvíjejících se trhů je také dobré nezanedbávat, protože mají vysoký potenciál růstu.

Jsou doplňkem akciové investiční strategie.