Akcie růstové

Růstová strategie spočívá v nalezení akcií, které mají velký potenciál růstu.

Cílem je koupit takovou akcii jejíž zisky mají vysoký potenciál růstu nad průměrem trhu.

Růstová akcie zpravidla nevyplácí dividendu, ale zisky reinvestuje, aby mohla rychle růst.

Růstová strategie je významnou součástí akciové investiční strategie.