Fond

Hlavní investiční strategie by měla být založena na podílových fondech. 

Podílový fond má v sobě obsaženo několik desítek až stovek investic, díky které je zaručena diverzifikace. (Nákup jednotlivých titulů dává z hlediska diverzifikace a poplatků smysl až od investic vyšších než cca. 10 mil. Kč)

Podílový fond má profesionálního správce, který se o investice stará každý den.

Podílový fond, díky tomu, že shromáždí větší objem peněz může nakupovat normálně nedostupné investice a investice s nižším poplatkem.

Podílový fond je jednou z nejbezpečnějších forem investování. V roce 2008 zkrachovalo v USA cca. 200 bank, ale žádný podílový fond.