rating nezávislé agentury

Rating fondů poskytovaný společností Morningstar.

Přední nezávislý poskytovatel investičních analýz v USA Morningstar hodnotí celé univerzum fondů.

Většina fondů v ČR není hodnocena společností Morningstar, protože investiční společnosti nejsou ze světového hlediska dostatečně velké.

Rating hodnotí dlouhodobou výkonnost, rizikovost, nákladovost a další ukazatele.