Konzervativní krátkodobé portfolio (3 – 5 let)

Pro koho je řešení vhodné

  • Hledají vyšší zhodnocení než je na spořících účtech
  • Preferují jistotu budoucích výnosů
  • Neradi podstupují riziko
  • Nespoléhají na jednu banku nebo investičního správce
  • Chtějí to nejlepší z Čech i zahraničí
  • Doporučený investiční horizont 3 roky a více
Poradit se a sjednat

 

Základní informace

Nejnižší 3 letý výnos (2008):                        0,88 % p.a.

Nejnižší 5 letý výnos (2008):                        2,92 % p.a.

Průměrný výnos očištěný o inflaci:             4,94 % p.a.

Počet let v poklesu:                                         2 z 21 let

Očekávaný výnos:                                            cca. 2 - 3 % p.a.

 

Minimální investice:                                       100 tis. Kč

 

Chcete dále…

Vědět, jak investovat v jednotlivých letech?

...nebo sjednat investici?

*   Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích.

Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách investičního zprostředkovatele, kterého webový portál PortfolioMat využívá a naleznete je v centrumu nápovědy.