Vyvážené střednědobé portfolio (6 – 10 let)

PRO KOHO JE ŘEŠENÍ VHODNÉ:

  • Hledají vyšší zhodnocení než je na dlouhodobých termínovaných vkladech
  • Optimální zhodnocení střednědobě volných prostředků
  • Chtějí překonat inflaci
  • Nespoléhají na jednu banku nebo investičního správce
  • Chtějí to nejlepší z Čech i zahraničí
  • Doporučený investiční horizont 5 let a více
Poradit se a sjednat

Základní informace

Nejnižší 3 letý výnos (2008):                  -0,84 % p.a.

Nejnižší 5 letý výnos (2008):                  2,88 % p.a.

Průměrný výnos očištěný o inflaci:       5,76 % p.a.

Počet let v poklesu:                                  4 z 21 let

Očekávaný výnos:                                     cca. 4 - 5 % p.a.

 

Minimální investice:                                 100 tis. Kč

 

Chcete dále…

Vědět, jak investovat v jednotlivých letech?

...nebo sjednat investici?

*   Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích.

Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách investičního zprostředkovatele, kterého webový portál PortfolioMat využívá a naleznete je v centrumu nápovědy.